Irish, Ranchers and Words of Love

In honor of my two recent releases this last week and the third releasing in March, I thought I would help with the language of the O’Connors. The endearments you will see in the book. In the back of Rancher’s Creed, you will find the list of words but for those of you who would like it separately, here it is.

I loved telling the Story of Ciaran and Katie O’Connor, the second sibling in the O’Connor Saga to have his story told. I loved my own loving family, and yes, I am part Irish, but I have created this family from my own loving memories of a large extended family and my love of strong loving men and the feisty women they are lucky enough to find.

I don’t speak Gaelic but I have learned so much about it and so would like to share with you, “love,” as Siobhan O’Connor would say, “in the Irish”.

His Gentle Persuasion 

Rancher’s Creed

Rancher’s Creed Glossary

Anois—ănish—Now
A stór (stoirin)/a (mo) muirnín – ă stōre / ă mour-nēēn — my darling, sweetheart, beloved
Beag Leanaí – byŭg Yănē -Little One
Bhean lómhara—bean lōv-ă-rah—precious woman/ wife
Caoimhe – Kwēē-vă
Cián – Kēy-ĭn
Ciarán – Kēy-air-on
Dána beag amháin — Dănă byŭg ămwāne – Naughty little One
Is breá liom tú,- ĕs-bră-lōm-too –I love you.
Is tú mo ghrá — ĕs-too-moo-grăw — You are my love
Lómhara — lōv-ă-rah –precious (my)
Mo Beag amháin — Mō byŭg ămwāne – My little One
Mo Bhean – Mō bean- My woman/lady/wife
Mo brídeach aláinn – Mō brēēdă ăhlăn –My beautiful bride
Mo chroí– mō cree -My heart
Mo ghra—mō- gr-ă—My love
Mo Milis—mō-mēlish- my sweet

Sentences
Chroí lómhara, tá sé in am dul bhaile. á tú réidh chun dul bhaile?
Cree- lōv-ă-rah, tă shā in ăm dŭl bwīlă. Ă too rādă gŭn dŭl bwīlă.
Precious heart, it is time to go home. Are you ready to go home?

Tá tú ag an grá i mo shaol– tă-too-ăug-ăn-grăw-eh-moo-heel –You are the love of my life
Tá tú mo chroí — tă-too – mō cree –You are my heart